A#
Bebop
 Scale
notes:A#B#C##D#E#F##G#G##
intervals:1P2M3M4P5P6M7m7M
semitones:22122111
F##C##G##EG#D#A#E#G##EBF#3A#E#B#F##BF#C#G#5B#F##C##G##DbG#D#A#7C##G##EBD#A#E#B#9EBF#C#E#B#F##C##F#C#G#D#1212F##C##G##EG#D#A#E#G##EBF#15A#E#B#F##BF#C#G#17B#F##C##G##DbG#D#A#19C##G##EBD#A#E#B#

Harmonized chords

IIIIIIIVVVIVIIVIII
in 3-notesA#majB#mC##dimD#Mb5---G##dim
in 4-notesA#7B#m6-----G##m7b5

other scale chords

A#majA#5A#sus4A#sus2A#Madd9A#6A#6/9A#maj7A#7A#7sus4A#maj9A#9A#9sus4A#11A#maj13A#13A#sus24A#7add6A#7no5A#9no5A#13no5A#M7sus4A#M9sus4A#13sus4

Scale modes

A# BebopC## Bebop locrianD# Japanese (Ichikosucho)E# Bebop minor

Related

with less notes

A# MajorA# Pentatonic majorA# Ionian pentatonicA# MixolydianA# Mixolydian pentatonicA# EgyptianA# PiongioA# RitusenA# Mela Naganandini (30)

with more notes

A# Japanese (Taishikicho)