A#
Diminished
 Scale
other names: Arabian (A), Auxiliary diminished, Diminished (wholetone - halftone)
notes:A#B#C#D#D##E##F##G##
intervals:1P2M3m4P4A5A6M7M
semitones:21212121
G##D##B#F##A#FC#AbBE##DG##3B#F##D#A#C#G#D##B5DG##FB#D#A#E##C#7D##BF##DFB#AbD#E##C#G##D##10F##DA#FG#D#BE##1212G##D##B#F##A#FC#AbBE##DG##15B#F##D#A#C#G#D##B17DG##FB#D#A#E##C#

Harmonized chords

IIIIIIIVVVIVIIVIII
in 3-notesA#dimB#dimC#dimD#dimD##dimE##dimF##dimG##dim
in 4-notesA#dim7B#dim7C#dim7D#dim7D##dim7E##dim7F##dim7G##dim7

other scale chords

A#dimA#dim7A#m#5A#oM7A#mb6M7A#M7#5sus4A#M9#5sus4

Scale modes

A# DiminishedB# Diminished (halftone - wholetone)C# DiminishedD# Diminished (halftone - wholetone)D## DiminishedE## Diminished (halftone - wholetone)F## DiminishedG## Diminished (halftone - wholetone)