C#
Diminished
 Scale
other names: Arabian (A), Auxiliary diminished, Diminished (wholetone - halftone)
notes:C#D#EF#F##G##A#B#
intervals:1P2M3m4P4A5A6M7M
semitones:21212121
G##
A#
B
B#
C#
D
D#
E
F
F#
F##
Ab
G##
A#
B
B#
C#
D
D#
E
F
F#
F##
Ab
G##
A#
B
B#
C#
D
D#
E
F
F#
F##
Ab
G##
A#
B
B#
C#
D
D#
E
F
F#
F##
Ab
G##
A#
B
B#
C#
D
D#
E
F
F#
F##
Ab
G##
A#
B
B#
C#
D
D#
E
F
F#
F##
Ab
G##
A#
B
B#
C#
D
D#
E
F
F#
F##
Ab
G##
A#
B
B#

Harmonized chords

IIIIIIIVVVIVIIVIII
in 3-notesC#dimD#dimEdimF#dimF##dimG##dimA#dimB#dim
in 4-notesC#dim7D#dim7Edim7F#dim7F##dim7G##dim7A#dim7B#dim7

other scale chords

C#dimC#dim7C#m#5C#oM7C#mb6M7C#M7#5sus4C#M9#5sus4

Scale modes

C# DiminishedD# Diminished (halftone - wholetone)E DiminishedF# Diminished (halftone - wholetone)F## DiminishedG## Diminished (halftone - wholetone)A# DiminishedB# Diminished (halftone - wholetone)