G#
Diminished
 Scale
other names: Arabian (A), Auxiliary diminished, Diminished (wholetone - halftone)
notes:G#A#BC#C##D##E#F##
intervals:1P2M3m4P4A5A6M7M
semitones:21212121
AD##CF##A#E#C#G#BF#C##A3CF##EbA#C#G#D##B5C##AE#CEbA#GbC#7D##BF##C##E#CG#EbF#C#AD##10F##C##A#E#G#D#BF#1212AD##CF##A#E#C#G#BF#C##A15CF##EbA#C#G#D##B17C##AE#CEbA#GbC#

Harmonized chords

IIIIIIIVVVIVIIVIII
in 3-notesG#dimA#dimBdimC#dimC##dimD##dimE#dimF##dim
in 4-notesG#dim7A#dim7Bdim7C#dim7C##dim7D##dim7E#dim7F##dim7

other scale chords

G#dimG#dim7G#m#5G#oM7G#mb6M7G#M7#5sus4G#M9#5sus4

Scale modes

G# DiminishedA# Diminished (halftone - wholetone)B DiminishedC# Diminished (halftone - wholetone)C## DiminishedD## Diminished (halftone - wholetone)E# DiminishedF## Diminished (halftone - wholetone)