Scale
other names: Kafi theta, Mela Kharaharapriya (22)
notes:A#B#C#D#E#F##G#
intervals:
semitones:2122212
A
A#
B
B#
C#
D
D#
E
E#
Gb
F##
G#
A
A#
B
B#
C#
D
D#
E
E#
Gb
F##
G#
A
A#
B
B#
C#
D
D#
E
E#
Gb
F##
G#
A
A#
B
B#
C#
D
D#
E
E#
Gb
F##
G#
A
A#
B
B#
C#
D
D#
E
E#
Gb
F##
G#
A
A#
B
B#
C#
D
D#
E
E#
Gb
F##
G#
A
A#
B
B#
C#
D
D#
E
E#
Gb
F##
G#
A
A#
B
B#

Harmonized chords

other scale chords

Scale modes

Related Scales

with less notes