C#
Pentatonic major
 Scale
other names: Chinese mongolian, Diatonic
notes:C#D#E#G#A#
intervals:1P2M3M5P6M
semitones:22323
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
E#
Gb
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
E#
Gb
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
E#
Gb
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
E#
Gb
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
E#
Gb
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
E#
Gb
G
G#
A
A#
B
C
C#
D
D#
E
E#
Gb
G
G#
A
A#
B
C

Harmonized chords

IIIIIIIVV
in 3-notes-----
in 4-notes--E#4-A#4

other scale chords

C#majC#5C#sus2C#Madd9C#6

Scale modes

C# Pentatonic majorD# EgyptianE# Malkos ragaG# RitusenA# Pentatonic minor

Related

with more notes

C# MajorC# Major bluesC# Nine tone scaleC# BebopC# Bebop majorC# Bebop minorC# LydianC# Lydian b7C# MixolydianC# Composite bluesC# Japanese (Ichikosucho)C# Japanese (Taishikicho)C# Mela Mararanjani (25)C# Mela Kantamani (61)