C
Pentatonic major
 Scale
other names: Chinese mongolian, Diatonic
notes:CDEGA
intervals:1P2M3M5P6M
semitones:22323
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C

Harmonized chords

IIIIIIIVV
in 3-notes-----
in 4-notes--E4-A4

other scale chords

CmajC5Csus2CMadd9C6

Scale modes

C Pentatonic majorD EgyptianE Malkos ragaG RitusenA Pentatonic minor

Related

with more notes

C MajorC Major bluesC Nine tone scaleC BebopC Bebop majorC Bebop minorC LydianC Lydian b7C MixolydianC Composite bluesC Japanese (Ichikosucho)C Japanese (Taishikicho)C Mela Mararanjani (25)C Mela Kantamani (61)