G
Pentatonic major
 Scale
other names: Chinese mongolian, Diatonic
notes:GABDE
intervals:1P2M3M5P6M
semitones:22323
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C
Db
D
Eb
E
F
Gb
G
Ab
A
Bb
B
C

Harmonized chords

IIIIIIIVV
in 3-notes-----
in 4-notes--B4-E4

other scale chords

GmajG5Gsus2GMadd9G6

Scale modes

G Pentatonic majorA EgyptianB Malkos ragaD RitusenE Pentatonic minor

Related

with more notes

G MajorG Major bluesG Nine tone scaleG BebopG Bebop majorG Bebop minorG LydianG Lydian b7G MixolydianG Composite bluesG Japanese (Ichikosucho)G Japanese (Taishikicho)G Mela Mararanjani (25)G Mela Kantamani (61)